Mediation als therapie

Mediation waarbij éen van de partijen een psychische stoornis heeft en waarbij het doel herstel van de relatie is, is bij mij hetzelfde als therapie. 

Dit kan met je partner, maar ook met je vader, moeder, broer, zus, zoon of dochter. En je kunt natuurlijk ook individuele therapie krijgen. Het gaat dan om verbinding met jezelf. Door aandacht te hebben voor je basisbehoeften als veiligheid, vrijheid, ruimte om jezelf te zijn, ondersteuning, respect, waardering enzovoort. Op het moment dat je stil leert staan bij deze basisbehoeften, ga je anders in het leven staan. Steviger en evenwichtiger. En dus ook in relatie tot je partner, je kinderen, je buurvrouw en alle andere mensen in jouw leven.

Deze therapievorm heeft in al zijn eenvoud een bijzonder goed effect op persoonlijkheidsproblemen. Ik behandel ernstige en minder ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Mensen die al in verschillende andere behandelingen zijn vastgelopen. Met een verbazend goed effect mag ik wel zeggen. Clienten geven mij terug dat ze zich volledig geaccepteerd voelen in gesprek met mij. Dat ze zich op hun gemak leren voelen door deze therapie, waardoor ze meer zichzelf durven zijn.

GGZ CENTRUM WAGENINGEN

We zijn met meerdere ggz behandelaren en andere therapeuten een GGZ Centrum begonnen. In Wageningen. Het gaat om een klein, laagdrempelig centrum met een eigen behandelfilosofie. Deze filosofie gaat uit van welwillendheid. De gedachte is dat het goed is om met enthousiasme te reageren op wat er in een therapiegesprek gebeurt en niet met kritiek.

Wij werken hoofdzakelijk in de tweedelijns gezondheidszorg. U kunt uzelf hiervoor op verwijzing van de huisarts aanmelden. Wij stellen dan een diagnose en een behandelplan vast. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.