Gemakkelijk in de omgang

Veel lastige lieden zullen verontwaardigd reageren op het idee dat ze gemakkelijker in de omgang moeten worden. Zij hoeven zich toch niet aan te passen aan anderen, alleen omdat de ander last van hen heeft? Ze zijn toch eigen baas?

En dat is het naar mijn idee nu juist. Het gaat er niet om dat je vecht om eigen baas te mógen zijn. Het gaat er om dat je eigen baas bènt. En dat ben je door achter je beslissingen te staan en door zelf zorg te dragen voor het vervullen van je behoeften. Het gevolg is automatisch dat  je zelf meer in balans bent en dat anderen minder last van je hebben.

De belangrijkste factor in het gemakkelijker in de omgang worden is dat je voeling hebt met de onderliggende behoeften achter gedrag en dat je zelf een plan maakt hoe je er voor gaat zorgen dat die behoeften vervult worden. Bij voorbeeld als je voortdurend om bevestiging vraagt, omdat je veel behoefte aan ondersteuning hebt is het goed om daar eerst aandacht aan te besteden. Om daar met je gevoel goed bij stil te staan, voordat je er over na gaat denken wat een haalbaar plan is om de ondersteuning te krijgen die je nodig hebt.